Regulamin

Regulamin sklepu

Paragraf 1 Preambuła

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę AM Group Poland Małgorzata Iwanowicz z siedzibą przy ul. Cedrowej 1B, 05-825 Czarny Las, za pośrednictwem sklepu internetowego pinksexshop.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

Paragraf 2 Definicje

1. Dzień roboczy – oznacza jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność polegającą na doręczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru na który zawarto Umowę Sprzedaży.

3. Dostawca – oznacza wybrane firmy kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie realizowania Dostawy Towarów.

4. Klient – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa może być zawarta Umowa Sprzedaży.

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

6. Sprzedawca – oznacza Małgorzatę Iwanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AM Group Poland Małgorzata Iwanowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 5342395659, REGON 141493387, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

7. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie pinksexshop.pl

8. Towar – oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę poprzez Stronę Internetową Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.

9. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Paragraf 3 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma AM Group Poland Małgorzata Iwanowicz z siedzibą w Odrano-Woli przy ul. Szafranowej 6 NIP 5342395659, REGON 141493387.

2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż wysyłkowa przedstawionych Towarów.

3. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie oraz podmioty wyposażone w zdolność prawną.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani na Stronie Internetowej Sklepu. Zmiany nie będą miały zastosowań do Zamówień złożonych przed dniem dokonania zmiany.

5. Klient powinien być świadomy istniejącego zagrożenia po stronie każdego użytkownika sieci Internet polegającego na działaniu szkodliwego oprogramowania. By uniknąć ryzyka, Klient powinien stosować środki techniczne, które minimalizują takie zagrożenie.

Paragraf 4 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

1. Ceny figurujące na Stronie Internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i podane są w polskich złotych.

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by dostępność produktów oznaczona na Stronie Internetowej Sklepu odzwierciedlała stan rzeczywisty magazynu. Dostępność można sprawdzić na stronach poszczególnych produktów wybierając odpowiedni wariant. Jeśli pojawia się opcja "do koszyka", oznacza to że produkt jest na stanie magazynowym.

4. Przedstawione na Stronie Internetowej Sklepu warianty kolorystyczne mają charakter umowny. Określenie wariantu kolorystycznego najczęściej dotyczy części roboczej urządzenia lub jego koloru dominującego. Tonacja kolorystyczna oraz odcień danego produktu zwykle najlepiej odzwierciedla zdjęcie poszczególnego Towaru. Rzeczywisty wygląd kolorystyczny może się różnić od widniejącego na Stronie Internetowej Sklepu. Jest to spowodowane indywidualnymi ustawieniami ekranu urządzenia na którym wyświetlana jest oferta. 

5. W niezwykle rzadkich przypadkach zamówiony Towar może zostać wysłany w innym opakowaniu niż oferowane na Stronie Internetowej Sklepu. Jest to spowodowane sporadycznymi zmianami szaty graficznej opakowań dokonywanych przez producentów.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by wymiary poszczególnych Towarów przedstawione na Stronie Internetowej Sklepu były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych wartości. W przypadku niemożności dokładnego zmierzenia podawane są wymiary orientacyjne.

7. Złożenie zamówienia odbywa się bez konieczności założenia konta na Stronie Internetowej Sklepu. Istnieje konieczność wypełnienia formularza zamówienia.

8. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez infolinię/SMS pod numerem telefonu 691 654 045 lub e-mailem wysłanym na adres zamowienia@pinksexshop.pl.

9. Klient chcący złożyć zamówienie za pośrednictwem infolinii/SMS/e-maila zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, adresu doręczenia oraz numeru telefonu kontaktowego, opcjonalnie aktywnego adresu e-mail na który będą wysyłane informacje o realizacji zamówienia i doręczeniu.

10. Klient chcący złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu, wybiera odpowiedni Towar spośród oferty Sklepu Internetowego. Dodanie Towaru do zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. W trakcie dodawania Towarów do koszyka Klient na bieżąco jest informowany o kosztach zamówienia i Dostawy.

11. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest podanie w formularzu zamówienia aktywnego konta poczty elektronicznej, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do odbioru przesyłki z Towarem, adresu doręczenia oraz numeru telefonu kontaktowego na który przesyłane będą informacje dotyczące dostarczenia paczki przez Dostawcę.

12. Przed zaakceptowaniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz zobowiązaniem się do dokonania płatności za wybrane Towary.

14. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zawarcie Umowy Sprzedaży.

15. Po złożeniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje automatyczne potwierdzenie Zamówienia. Jest ono wysyłane na podany przez Klienta adres e-mail.

16. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie Sklepu Internetowego w celu jego realizacji.

17. W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących poprawności przesłanych danych teleadresowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem przez zrealizowaniem Zamówienia, wstrzymania wysyłki Zamówienia lub jego anulowania.

18. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen produktów, prowadzenia akcji promocyjnych, wprowadzania do oferty nowych produktów, ich modyfikacji oraz usuwania z oferty poszczególnych pozycji. Zmiana warunków realizacji Zamówienia nie może nastąpić po jego złożeniu przez Klienta.

Paragraf 5 Warunki płatności

1. Sklep Internetowy oferuje Klientom poniższe formy płatności:

  • Płatność pobraniową – gotówką u Dostawcy w momencie odbioru
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy
  • Płatność szybkim przelewem online lub kartą

2. Przy wybraniu płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności w ciągu 4 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia. Po ich upływie Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a Zamówienie anulowane. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z powodu anulacji Zamówienia.

3. Szybkie przelewy online i płatności kartą obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Istnieje możliwość dokonania płatności kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5. Przy wybraniu płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności gotówką w momencie dostawy.

Paragraf 6 Warunki dostawy

1. Przy wyborze płatności za pobraniem, Sprzedawca realizuje Zamówienie natychmiastowo.

2. Przy wyborze płatności przelewem, Sprzedawca realizuje Zamówienie natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

3. Przy wyborze płatności kartą, Sprzedawca realizuje Zamówienie po pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Cena przesyłek zagranicznych ustalana jest indywidualnie.

5. Koszty dostawy produktu przedstawione są na Stronie Internetowej oraz w formularzu składania zamówienia.

6. Sprzedawca nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.

7. Dostawca jest zobowiązany do doręczenia przesyłki w terminie 1-2 dni roboczych w zależności od wybranej formy dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia doręczenia z winy Dostawcy.

8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia paczki w obecności kuriera. Jeśli zaistnieje uszkodzenie przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera oraz zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

9. W przypadku niedopełnienia przez klienta obowiązku o którym mowa w ustępie 8, Sprzedawca będzie uprawniony do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

Paragraf 7 Kupony upominkowe

1. Sprzedawca umożliwia zakup kuponu upominkowego o określonej wartości. Kupon można wykorzystać wyłącznie na Stronie Internetowej Sklepu. Nie ma możliwości wymiany kuponu na gotówkę.

2. Na podstawie zakupu zostaje wygenerowany kod, który po opłaceniu Zamówienia jest automatycznie przesyłany na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

3. Płatność za kupon upominkowy możliwa jest przelewem tradycyjnym, przelewem online lub kartą kredytową. Ze względu na charakter produktu nie ma możliwości płatności za pobraniem.

4. Kupon stanowi produkt elektroniczny. Nie zostaje on wysłany w fizycznej formie i nie podlega zwrotowi.

Paragraf 8 Reklamacje

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

2. Reklamację należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres sklepu.

3. Wysłany Towar musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, posiadać oryginalne opakowanie producenta. Po przesyłki należy dołączyć formularz reklamacji oraz paragon. W przypadku braku paragonu Klient powinien załączyć osobne oświadczenie o jego zgubieniu. Wzór formularza dostępny jest tutaj.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w jak najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest wypełniony formularz oraz dowód zakupu lub oświadczenie o jego zgubieniu.

5. W razie zauważenia braków w przesyłce, prosimy o kontakt w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania paczki.

Paragraf 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych. Z tego tytułu Klient nie ponosi żadnych dodatkowych z wyjątkiem kosztów transportu.

2. Zwrot należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres sklepu. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

3. Wysłany Towar musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu oraz paragon. Wzór formularza dostępny jest tutaj.

4. W przypadku zmniejszenia wartości Towaru powstałego wskutek nieodpowiedniego obchodzenia się z nim w celu oceny jego wyglądu, Kupujący odpowiada materialnie za widoczne szkody.

5. Maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania paczki zwrotnej, Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu pieniędzy za przesyłany towar, wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy, jednak nie większymi niż standardowy koszt przesyłki krajowej. Zwrot pieniędzy następuje na wskazany w formularzu numer konta bankowego lub na konto Przelewy24, z którego Sprzedawca otrzymał wpłatę.

6. Nieprzekraczalny czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych. Klient ponosi koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.

7. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, podpisania jej i odesłania kopii na adres Sprzedawcy.

Paragraf 10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego.

2. Po uzyskaniu zgody Klienta, dane mogą być przetwarzane również w inny sposób np. w celu przesłania newslettera.

3. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub żądania usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Mogą być one odczytywane przez system informatyczny Sprzedawcy. Informacje są wykorzystywane w celach marketingowych i statystycznych oraz zapewniają poprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

5. Nie korzystanie z plików cookies (wyłączenie ich w przeglądarce) może utrudniać działanie Sklepu Internetowego. Klient może też usunąć pliki cookies we własnym zakresie.

Paragraf 11 Prawa autorskie

1. Prawa do Sklepu Internetowego, szczególnie prawa własności intelektualnej do zawartości Strony Internetowej Sklepu, jego nazwy, logo, domeny internetowej należą do Sprzedawcy, który jest jedynym podmiotem upoważnionym do korzystania z nich.

2. Publikując opinie na Stronie Internetowej Sklepu, klient udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania komentarzy w formie pisemnej.

Paragraf 12 Kontakt ze sklepem

1. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, e-maila lub infolinii.

2. Korespondencja oraz towar zwracany lub reklamowany powinny zostać wysłany na adres korespondencyjny sklepu:

AM Group Poland Małgorzata Iwanowicz, ul. Cedrowa 1B, 05-825 Czarny Las.

Paragraf 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Firma AM Group Poland Małgorzata Iwanowicz jest zarejestrowana w bazie BDO pod numerem 000136200.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl